สำนักวิชาการและประมวลผล จัด การประชุม เรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_8586

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมเรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากdsc_8536 dsc_8537 dsc_8540 dsc_8546 dsc_8554 dsc_8557 dsc_8560 dsc_8563 dsc_8564 dsc_8565 dsc_8566 dsc_8568 dsc_8569 dsc_8570 dsc_8571 dsc_8575 dsc_8579 dsc_8580 dsc_8581 dsc_8583 dsc_8586 dsc_8591 dsc_8598 dsc_8600