อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนำทีมผู้บริหาร พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มกราคม 2561

dsc_9160

วันที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  และท่านรองผู้ว่าราชการได้หารือ แนะนำ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและระดับชาติต่อไปdsc_9152 dsc_9160 dsc_9162 dsc_9163 dsc_9165 dsc_9167 dsc_9170 dsc_9171 dsc_9173  dsc_9181 dsc_9184 dsc_9194 dsc_9196 dsc_9200 dsc_9205 dsc_9206