อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมผู้บริหาร พบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มกราคม 2561

dsc_9232

วันที่ 8 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านนพพร จันทรถง  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดdsc_9232 dsc_9233 dsc_9241 dsc_9242 dsc_9246 dsc_9250 dsc_9211 dsc_9214 dsc_9216 dsc_9217 dsc_9225 dsc_9229