อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_6132

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ: กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

dsc_6041 dsc_6049 dsc_6050 dsc_6054 dsc_6057 dsc_6059 dsc_6060 dsc_6063 dsc_6067 dsc_6070 dsc_6071 dsc_6074 dsc_6075 dsc_6076 dsc_6079 dsc_6081 dsc_6084 dsc_6088 dsc_6092 dsc_6096 dsc_6100 dsc_6104 dsc_6108 dsc_6112 dsc_6116 dsc_6120 dsc_6124dsc_6128 dsc_6132

โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.นายรณกฤต น้อยวิบล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การสร้างสรรค์จิตรกรรม
2.นายรัฐพงษ์ ฐานไชยยิ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน การสร้างสรรค์ประติมากรรม
3.นายพฤษภา ดอกจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน การสร้างสรรค์ประติมากรรม
4.นายกฤษณะ ศรีจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน การสร้างสรรค์ประติมากรรม
5.นายรัตนเทพ สีทา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง การสร้างสรรค์สื่อผสม
6.นายธีรยุทธ บุตรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง การสร้างสรรค์สื่อผสม
7.นายปิยะ บุญวิเศษ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การสร้างสรรค์จิตรกรรม
8.นางสาวพรนภา สกุลเดช รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การสร้างสรรค์จิตรกรรม
9.นางสาวจิรวดี ใจทำ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
10.นางสาวเปรมยุดา งามแก้ว รางวัลชมเชย การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ และ
11.อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน การสร้างสรรค์ครูศิลป์