มรภ.รอ.พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทย

dsc_0682

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และคณะทีมงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่พัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ทั้งนี้นักศึกษาจีนยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวภูไทอีกด้วย

dsc_0382 dsc_0391 dsc_0392 dsc_0394 dsc_0397 dsc_0401 dsc_0403 dsc_0405 dsc_0408 dsc_0412 dsc_0415 dsc_0417 dsc_0418 dsc_0425 dsc_0439 dsc_0443 dsc_0448 dsc_0469 dsc_0474 dsc_0477 dsc_0478 dsc_0480 dsc_0485 dsc_0493 dsc_0502 dsc_0513 dsc_0516 dsc_0523 dsc_0530 dsc_0531 dsc_0532 dsc_0542 dsc_0558 dsc_0565 dsc_0573 dsc_0579 dsc_0580 dsc_0593 dsc_0613 dsc_0617 dsc_0620 dsc_0622 dsc_0624 dsc_0631 dsc_0632 dsc_0637 dsc_0642 dsc_0649 dsc_0660 dsc_0665 dsc_0674 dsc_0677 dsc_0682 dsc_0698