โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น

dsc_5526

เมื่อ เวลา  15.39 น. วันที่ 31  กรกฎาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ประจำคณะ  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น  นำโดยคุณชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ  โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย…dsc_5389-copy dsc_5391-copy dsc_5399-copy dsc_5400-copy dsc_5401-copy dsc_5402-copy dsc_5403-copy dsc_5409-copy dsc_5419-copy dsc_5421-copy dsc_5423-copy dsc_5425-copy dsc_5428-copy dsc_5436-copy dsc_5437-copy dsc_5438-copy dsc_5439-copy dsc_5440-copy dsc_5444-copy dsc_5447-copy dsc_5459-copy dsc_5462-copy dsc_5466-copy dsc_5472-copy dsc_5473-copy dsc_5475-copy dsc_5479-copy dsc_5490-copy dsc_5492-copy dsc_5499-copy dsc_5501-copy dsc_5503-copy dsc_5505-copy dsc_5510-copy dsc_5512-copy dsc_5519-copy dsc_5520-copy dsc_5526