โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง

dsc_0794

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561  -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

dsc_0746 dsc_0747 dsc_0749 dsc_0751 dsc_0752 dsc_0754 dsc_0755 dsc_0756 dsc_0757 dsc_0758 dsc_0759 dsc_0761 dsc_0762 dsc_0764 dsc_0765 dsc_0766 dsc_0776 dsc_0778 dsc_0784 dsc_0787 dsc_0789 dsc_0791 dsc_0793 dsc_0794 dsc_0796 dsc_0806 dsc_0810 dsc_0815 dsc_0820 dsc_0822 dsc_0823 dsc_0834 dsc_0836 dsc_0842 dsc_0843 dsc_0846 dsc_0854 dsc_0858