โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0850

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0273dsc_0272dsc_0269 dsc_0281 dsc_0283 dsc_0286 dsc_0290 dsc_0301 dsc_0310 dsc_0319 dsc_0326 dsc_0339 dsc_0342 dsc_0355 dsc_0364 dsc_0366 dsc_0367 dsc_0368 dsc_0385 dsc_0392 dsc_0396 dsc_0405 dsc_0416 dsc_0439 dsc_0463 dsc_0467 dsc_0480 dsc_0491 dsc_0508 dsc_0511 dsc_0512 dsc_0516 dsc_0523 dsc_0528 dsc_0535 dsc_0537 dsc_0540 dsc_0542dsc_0553 dsc_0558 dsc_0563 dsc_0568 dsc_0569 dsc_0572 dsc_0578 dsc_0582 dsc_0605 dsc_0611 dsc_0616 dsc_0625 dsc_0635 dsc_0639 dsc_0641 dsc_0643 dsc_0647 dsc_0648 dsc_0656 dsc_0659 dsc_0672 dsc_0674 dsc_0681 dsc_0684 dsc_0686 dsc_0687 dsc_0710 dsc_0718 dsc_0735 dsc_0740 dsc_0741 dsc_0744 dsc_0747 dsc_0754 dsc_0758 dsc_0760 dsc_0770 dsc_0774 dsc_0775 dsc_0778 dsc_0780 dsc_0781 dsc_0783 dsc_0787 dsc_0788 dsc_0789 dsc_0792 dsc_0804 dsc_0847 dsc_0858