โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0090

ภาพบรรยากาศของโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0004 dsc_0019 dsc_0005dsc_0020 dsc_0028 dsc_0031 dsc_0040 dsc_0041 dsc_0043 dsc_0044 dsc_0048 dsc_0063 dsc_0074 dsc_0080 dsc_0084 dsc_0090 dsc_0095 dsc_0106 dsc_0112 dsc_0128 dsc_0130 dsc_0134 dsc_0135 dsc_0141 dsc_0147 dsc_0171 dsc_0175 dsc_0179 dsc_0187 dsc_0201 dsc_0203 dsc_0206 dsc_0207 dsc_0208 dsc_0210 dsc_0213 dsc_0219 dsc_0229 dsc_0233 dsc_0247