โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

dsc_0217

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละคณะที่ร่วมบริการวิชาการเป็นผู้ร่วมเสวนา

dsc_0014 dsc_0018 dsc_0023 dsc_0024 dsc_0046 dsc_0060 dsc_0082 dsc_0085 dsc_0092 dsc_0095 dsc_0102 dsc_0134 dsc_0142 dsc_0151 dsc_0162 dsc_0165 dsc_0171 dsc_0199 dsc_0204 dsc_0217 dsc_0219 dsc_0224 dsc_0226 dsc_0227 dsc_0231 dsc_0239 dsc_0267 dsc_0274 dsc_0298 dsc_0304 dsc_0309 dsc_0319 dsc_0318  dsc_0396dsc_0311