โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_1704

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_1693 dsc_1696 dsc_1704 dsc_1706 dsc_1708 dsc_1710 dsc_1713 dsc_1714 dsc_1717 dsc_1718 dsc_1732 dsc_1734 dsc_1744 dsc_1762 dsc_1769 dsc_1773 dsc_1775 dsc_1779 dsc_1781 dsc_1787 dsc_1791 dsc_1795 dsc_1797 dsc_1802 dsc_1804 dsc_1820 dsc_1822 dsc_1825 dsc_1838 dsc_1839 dsc_1843 dsc_1848 dsc_1854 dsc_1859 dsc_1864 dsc_1865 dsc_1870 dsc_1874 dsc_1879 dsc_1887 dsc_1889 dsc_1897