โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

dsc_0161
อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (6กรกฎาคม 2561)

dsc_0025 dsc_0028 dsc_0032 dsc_0033 dsc_0034 dsc_0037 dsc_0042 dsc_0046 dsc_0048 dsc_0067 dsc_0068 dsc_0071 dsc_0082 dsc_0087 dsc_0089 dsc_0090 dsc_0091 dsc_0092 dsc_0097 dsc_0099 dsc_0100 dsc_0106 dsc_0108 dsc_0114 dsc_0117 dsc_0119 dsc_0124 dsc_0127 dsc_0130 dsc_0133 dsc_0135 dsc_0136 dsc_0161 dsc_0198 dsc_0218 dsc_0226 dsc_0256 dsc_0333 dsc_0344 dsc_0356 dsc_0361 dsc_0365