โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561

dsc_0120

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0071 dsc_0082 dsc_0089 dsc_0091 dsc_0097 dsc_0098 dsc_0100 dsc_0102 dsc_0103 dsc_0113 dsc_0114 dsc_0115 dsc_0116 dsc_0118 dsc_0120 dsc_0130 dsc_0142 dsc_0147 dsc_0166 dsc_0187 dsc_0198 dsc_0201 dsc_0202 dsc_0203 dsc_0220 dsc_0227 dsc_0231 dsc_0240 dsc_0245 dsc_0254 dsc_0255 dsc_0258 dsc_0261 dsc_0262 dsc_0268 dsc_0280 dsc_0282 dsc_0285 dsc_0289 dsc_0290 dsc_0291 dsc_0299