โครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″

dsc_0420

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″ หรือ ART THESIS EXHIBITION 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0122 dsc_0124 dsc_0125 dsc_0129 dsc_0131  dsc_0136 dsc_0140 dsc_0145 dsc_0153 dsc_0132dsc_0143 dsc_0159 dsc_0160 dsc_0164 dsc_0165 dsc_0166 dsc_0167 dsc_0171 dsc_0155dsc_0287 dsc_0289 dsc_0292 dsc_0294 dsc_0305 dsc_0307 dsc_0317 dsc_0318 dsc_0327 dsc_0328 dsc_0338 dsc_0342 dsc_0344 dsc_0347 dsc_0350 dsc_0352 dsc_0356 dsc_0360 dsc_0366 dsc_0368 dsc_0371 dsc_0374 dsc_0376 dsc_0379 dsc_0388 dsc_0414 dsc_0415 dsc_0418 dsc_0420 dsc_0461