โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 การรับแบบ admission และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประวันปีการศึกษา 2561

dsc_1308

โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 การรับแบบ admission และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประวันปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

dsc_1187 dsc_1193 dsc_1196 dsc_1201 dsc_1205 dsc_1209 dsc_1222 dsc_1224 dsc_1238 dsc_1243 dsc_1248 dsc_1249 dsc_1257 dsc_1266 dsc_1275 dsc_1279 dsc_1282 dsc_1286 dsc_1288 dsc_1290 dsc_1294 dsc_1297 dsc_1298 dsc_1300 dsc_1302 dsc_1305 dsc_1306 dsc_1308 dsc_1310 dsc_1313 dsc_1315 dsc_1317 dsc_1319 dsc_1325 dsc_1326 dsc_1330 dsc_1332 dsc_1334 dsc_1344 dsc_1350 dsc_1355 dsc_1364