โครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_1540

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

dsc_1536 dsc_1538 dsc_1540 dsc_1542 dsc_1548 dsc_1550 dsc_1553 dsc_1557 dsc_1562 dsc_1564 dsc_1566 dsc_1567 dsc_1570 dsc_1572 dsc_1574 dsc_1577 dsc_1579 dsc_1581 dsc_1583 dsc_1586 dsc_1589 dsc_1591 dsc_1593 dsc_1595 dsc_1596 dsc_1598 dsc_1599 dsc_1602 dsc_1606 dsc_1609 dsc_1612 dsc_1613 dsc_1621 dsc_1623 dsc_1625 dsc_1631