โครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

dsc_6487

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ลานพระนาคปกเมืองไพร และหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภูมิเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมสืบสานประเพณีจำนวนมาก..dsc_6368 dsc_6380 dsc_6390 dsc_6391 dsc_6399 dsc_6401 dsc_6402 dsc_6404 dsc_6409 dsc_6413 dsc_6418 dsc_6419 dsc_6422 dsc_6428 dsc_6432 dsc_6441 dsc_6443 dsc_6447 dsc_6450 dsc_6452 dsc_6457 dsc_6466 dsc_6469 dsc_6471 dsc_6474 dsc_6487 dsc_6494 dsc_6498 dsc_6500 dsc_6504 dsc_6509 dsc_6511 dsc_6514 dsc_6522 dsc_6527 dsc_6530 dsc_6532 dsc_6535 dsc_6539 dsc_6540 dsc_6542 dsc_6546 dsc_6548 dsc_6552 dsc_6557 dsc_6559 dsc_6561 dsc_6563 dsc_6570 dsc_6574 dsc_6577 dsc_6579 dsc_6582 dsc_6593 dsc_6596 dsc_6599 dsc_6606 dsc_6608 dsc_6610 dsc_6617 dsc_6618 dsc_6620 dsc_6621 dsc_6623 dsc_6627 dsc_6629 dsc_6632 dsc_6638 dsc_6648 dsc_6656 dsc_6664 dsc_6684 dsc_6686 dsc_6699 dsc_6701 dsc_6704 dsc_6706 dsc_6708 dsc_6709 dsc_6712 dsc_6715 dsc_6719 dsc_6726 dsc_6730 dsc_6744 dsc_6746 dsc_6750 dsc_6761 dsc_6768 dsc_6770 dsc_6778 dsc_6787 dsc_6793 dsc_6796 dsc_6800 dsc_6801 dsc_6825 dsc_6826 dsc_6827 dsc_6877 dsc_6883