โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” 9 กุมภาพันธ์ 2561

dsc_1747

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.09 น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ได้มีสถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย  รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน.dsc_1197 dsc_1199 dsc_1202 dsc_1210 dsc_1215 dsc_1217 dsc_1222 dsc_1225 dsc_1235 dsc_1239 dsc_1242 dsc_1256 dsc_1258 dsc_1263 dsc_1267 dsc_1279 dsc_1281 dsc_1286 dsc_1287 dsc_1296 dsc_1685 dsc_1690 dsc_1693 dsc_1697 dsc_1699 dsc_1712 dsc_1715 dsc_1719 dsc_1721 dsc_1736 dsc_1747 dsc_1754