โครงการเปิดรับสมัครผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชน (Youth Referee FA.Thailand)อายุ 18-25 ปี (ตอนล่าง) ประจำปี 2561

29597292_438532233242891_8160717042517100971_n

วันที่ 24 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเปิดรับสมัครผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชน (Youth Referee FA.Thailand)อายุ 18-25 ปี (ตอนล่าง) ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจำนวนกว่า 90 คน เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กิจกรรมในภาคเช้ามีการบรรยายทฤษฎีเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันฟุตบอลสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และในภาคบ่ายมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งนำโดยคุณพัณณิภา คำนึง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และคณะทีมงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นวิทยากร มีคุณอาจารย์ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

29597292_438532233242891_8160717042517100971_n29542787_438532433242871_1439889746697360126_n  29572813_438532223242892_2976710488996512905_n 29594723_438532586576189_1109281345871179744_n 29572280_438532623242852_6612921834552389513_n 29511966_438532559909525_9060266743704279845_n 29542178_438532666576181_1463450913421799095_n29512969_438532366576211_1565703510678102208_n29571212_438532249909556_8242146498228673784_n29511383_438532413242873_634867639645760498_n29498143_438532723242842_542338563618921962_n 29511446_438533159909465_3922401491318737779_n 29511568_438532759909505_5223830338559890309_n 29512987_438532863242828_7468307650447530153_n 29541860_438533149909466_5215447759508406256_n 29570432_438533386576109_7964023906268982962_n 29573339_438533583242756_2116996441023221219_n 29594639_438533683242746_4352559100725870231_n 29570949_438533773242737_6383603640771205838_n 29570983_438532499909531_4800311592645543220_n 29542383_438533416576106_5070015125516053917_n 29513176_438533276576120_789959681254323706_n 29511171_438533346576113_7793285504660011495_n  29541830_438533616576086_3092801798172411321_n 29512723_438532826576165_2418333681728856761_n 29510962_438533109909470_100864637211416946_n 29510816_438533653242749_7701830957660946806_n 29510847_438533496576098_4365696758573069472_n 29511971_438534239909357_2125335569101299417_n 29512941_438534129909368_3533041763828320478_n 29570400_438534266576021_5506392802519242894_n 29543009_438534229909358_3428340262625514091_n