โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561

dsc_6207

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคม สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องประกันสังคมไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

dsc_6139 dsc_6145 dsc_6146 dsc_6147 dsc_6149 dsc_6152 dsc_6153 dsc_6154 dsc_6157 dsc_6163 dsc_6164 dsc_6166 dsc_6167 dsc_6173 dsc_6176 dsc_6178 dsc_6181 dsc_6184 dsc_6186 dsc_6187 dsc_6189 dsc_6191 dsc_6197 dsc_6198 dsc_6199 dsc_6204 dsc_6205 dsc_6207 dsc_6210 dsc_6214