โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 1

dsc_0877

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับท่านชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0807 dsc_0819 dsc_0820 dsc_0826 dsc_0839 dsc_0843 dsc_0850 dsc_0853 dsc_0854 dsc_0855 dsc_0859 dsc_0864 dsc_0869 dsc_0875 dsc_0877 dsc_0881 dsc_0890 dsc_0893 dsc_0899 dsc_0904 dsc_0905 dsc_0921 dsc_0936 dsc_0944 dsc_0949 dsc_0952 dsc_0962 dsc_0967 dsc_0974 dsc_0977 dsc_0978 dsc_0982 dsc_0983 dsc_0990 dsc_0992 dsc_0993 dsc_0997 dsc_1000 dsc_1001 dsc_1007 dsc_1014 dsc_1026