โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

dsc_0705

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า และมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

dsc_0672 dsc_0676 dsc_0692 dsc_0697 dsc_0702 dsc_0705 dsc_0707 dsc_0712 dsc_0713 dsc_0722 dsc_0731 dsc_0737 dsc_0742 dsc_0743 dsc_0746 dsc_0748 dsc_0749 dsc_0752 dsc_0761 dsc_0768 dsc_0784 dsc_0785 dsc_0787 dsc_0811 dsc_0813 dsc_0818 dsc_0835 dsc_0838 dsc_0841 dsc_0843    dsc_0859dsc_0854dsc_0975dsc_0897 dsc_0935