ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

dsc_5473

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณอาคารหอประชุม ๖๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันdsc_5226-copy dsc_5228-copy dsc_5230-copy dsc_5233-copy dsc_5238-copy dsc_5241-copy dsc_5247-copy dsc_5252-copy dsc_5257-copy dsc_5258-copy dsc_5260-copy dsc_5276-copy dsc_5277-copy dsc_5279-copy dsc_5282-copy dsc_5285-copy dsc_5289-copy dsc_5294 dsc_5296 dsc_5297 dsc_5298-copy dsc_5299-copy dsc_5300-copy dsc_5301-copy dsc_5319 dsc_5322 dsc_5325 dsc_5338 dsc_5362 dsc_5377 dsc_5400 dsc_5401 dsc_5406 dsc_5423 dsc_5441 dsc_5452 dsc_5459 dsc_5473 dsc_5480 dsc_5483 dsc_5484 dsc_5488 dsc_5491 dsc_5496 dsc_5500 dsc_5523 dsc_5524 dsc_5530 dsc_5533 dsc_5534 dsc_5535 dsc_5537 dsc_5539 dsc_5540 dsc_5541 dsc_5542 dsc_5571 dsc_5579 dsc_5583 dsc_5584 dsc_5585 dsc_5592 dsc_5601 dsc_5602 dsc_5603