Monthly Archive: กรกฎาคม 2017

รร.สาธิต มรภ.รอ. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0226

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวพิธีเปิด และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย”นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

dsc_0176

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2560 ฝ่ายสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ภูริต ควินรัมย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง  ในช่วงเช้าฝึกอบรมในภาคทฤษฏี ได้รับเกียรติจากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเกิดไฟไหม้ ,การอพยพผู้ประสบภัย ,แผนอพยพหนีไฟ  จากนั้นในช่วงบ่าย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมกว่า 200 คน ร่วมซ้อมแผนในสถานการณ์สมมติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ตึก 7 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากนั้นผู้ประสบเหตุได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปที่งานบรรเทาสาธารณภัยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิง ทีมกู้ชีพกู้ภัย จากอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลที่ 10

dsc_4655

วันที่ 28  กรกฏาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี นำตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ‘ในหลวง ร.10’

dsc_4282

รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 (118/2560) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4206

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 7 (118/2560)  วันที่ 27  กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

(เพิ่มเติม…)

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

dsc_3652

  เมือวันที่ 27 กรกฎาคม  2560  เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560   โดยมีอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

dsc_3530

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  วันที่ 26 กรกฏาคม 2560  เวลา 13.00 น.  โดยมี ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับ คณะคลังจังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนการออมแห่งชาติ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า  800  คน ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up)

dsc_0041

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานวิทยากรพร้อมกล่าวปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR)

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Follow up)

dsc_0702

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Follow up) ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

dsc_0363

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)