Monthly Archive: กรกฎาคม 2017

รร.สาธิต มรภ.รอ. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0226

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวพิธีเปิด และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย”นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

dsc_0176

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2560 ฝ่ายสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ภูริต ควินรัมย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง  ในช่วงเช้าฝึกอบรมในภาคทฤษฏี ได้รับเกียรติจากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเกิดไฟไหม้ ,การอพยพผู้ประสบภัย ,แผนอพยพหนีไฟ  จากนั้นในช่วงบ่าย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมกว่า 200 คน ร่วมซ้อมแผนในสถานการณ์สมมติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ตึก 7 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากนั้นผู้ประสบเหตุได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปที่งานบรรเทาสาธารณภัยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิง ทีมกู้ชีพกู้ภัย จากอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลที่ 10

dsc_4655

วันที่ 28  กรกฏาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี นำตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ‘ในหลวง ร.10’

dsc_4282

รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 (118/2560) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4206

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 7 (118/2560)  วันที่ 27  กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

(เพิ่มเติม…)

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

dsc_3652

  เมือวันที่ 27 กรกฎาคม  2560  เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560   โดยมีอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

dsc_3530

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  วันที่ 26 กรกฏาคม 2560  เวลา 13.00 น.  โดยมี ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับ คณะคลังจังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนการออมแห่งชาติ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า  800  คน ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up)

dsc_0041

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานวิทยากรพร้อมกล่าวปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) และเพื่อพัฒนาอาจารย์และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ในการนำความรู้ที่ได้ในการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบมุ่งเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) มีกิจกรรมที่หลากหลายทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Follow up)

dsc_0702

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Follow up) ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

dsc_0363

 

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งคณะทำงานโดยเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 51 คน และนักศึกษา จำนวน 1,568 คน เพื่อเป็นพนักงานแจงนับ ในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการบันทึกข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ให้กับพนักงานแจงนับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานแจงนับ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแนวคิด และวิธีการทำงาน และนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกันทุกคน

(เพิ่มเติม…)