NEW

พิธีทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 มกราคม 2562

dsc_9912

เวลา 07.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร  มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 7 มกราคม 2562  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

dsc_9805

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์”  วันที่ 1-5 มกราคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นคารนายก  ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26  โดยใช้ชื่อว่า “ไก่แจ้เกมส์” ซึ่งมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ เป็นผู้รับมอบธงต่อ จากเจ้าภาพ โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา…โดยมีการจัดขบวนรับ – ส่งอย่างยิ่งใหญ่..เพื่อแสดงให้เห้นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” วันที่ 1-5 มกราคม 2562

dsc_8947

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์”  วันที่ 1-5 มกราคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นคารนายก  โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  เข้าร่วมพิธีเปิด และนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่  จำนวน 60 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฑารวมชาย ได้รีบถ้วยรางวัล  และผลการแข่งขันกีฑาและกีฬาสรุปได้ดังนี้  1.เหรียญทอง  จำนวน  11  เหรียญ
2.เหรียญเงิน  จำนวน 12 เหรียญ  และ 3.เหรียญทองแดง  จำนวน 16 เหรียญ   รวมทั้งหมด 39 เหรียญ   ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความสุขและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวนักเรียนเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ….
(เพิ่มเติม…)

พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธ.ค.2561

dsc_8129

ในวันที่ 27 ธ.ค.2561 เวลา 07.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีพร้อมรับพรจากคณะผู้บริหาร  เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และได้ร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (134)/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_6498

เวลา 09.09 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 14(134)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม……
(เพิ่มเติม…)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)” 7 พ.ย.2561

dsc_5948

เมื่อเวลา 13.09 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่านอาจารย์อัจฉรียา​ พัฒนสระคู​  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)”  โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี​ ประธานสาขาทุกสาขา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี​ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง  โดยมีทีมวิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ ตลอดจน​นักศึกษาจากคณะต่าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี​  (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

dsc_7537
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

dsc_5316

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก..

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (133)/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_5135

เวลา 13.09 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10(133)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ท่านประธานและคณะกรรมการร่วมทำบุญในงานกฐินของทางมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย…..

(เพิ่มเติม…)