มรภ.รอ. จัดงานแสดงมุทิตา คารวะ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

21462594_10209450692732548_2319366998559899973_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานแสดงมุทิตา คารวะ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมี อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบพระพุทธรูปพระนาคปรกเมืองไพร และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ Dr.William John Sersen คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

dsc_0007 dsc_0017 dsc_0021 dsc_0028 dsc_0074 dsc_0085 dsc_0096 dsc_0105 dsc_0116 dsc_0122 dsc_0127 dsc_0141 dsc_0143 dsc_0161 dsc_0167 dsc_0175 dsc_0178 dsc_0180 dsc_0182 dsc_0204 dsc_0209 dsc_0220 dsc_0224 dsc_0227 dsc_0302 dsc_0319 dsc_0322 dsc_0338 dsc_0343 dsc_0348 dsc_0357 dsc_0371 dsc_0374 dsc_0378 dsc_0384 dsc_0387 dsc_0388 dsc_0391

สำหรับกิจกรรมภายในงาน เปิดงานด้วยการแสดงชื่อชุด “ฟ้อนเอิ้นขวัญ” จากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ หลังจากนั้นบุคลากร  แขกผู้มีเกียรติ และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ปิดท้ายชมการแสดงดนตรี หมอลำ จากวงลูกทุ่งมันปลา สร้างบรรยากาศเพื่อความสนุกสนาน  มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด