Monthly Archive: ธันวาคม 2017

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560

dsc_8341

วันที่ 28 ธันวาคม  2560  เวลา 18.49 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย  ภูมิพันธุ์  ประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560  พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย  ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด  พร้อมมอบโชคและอวยพรปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและพระนาคปรกเมืองไพร ได้โปรดปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประสบความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี 2561

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 ธันวาคม 2560

dsc_8279

วันที่ 28 ธันวาคม 2560  เวลา 17.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด.. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (123)/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.

dsc_8086

วันที่ 28  ธันวาคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12 (123)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.. (เพิ่มเติม…)

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 ธ้นวาคม 2560

dsc_7734

วันที่ 28  ธันวาคม  2560   เวลา 09.09 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย  ภูมิพันธ์   ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม  2560  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์  บุคลากร แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี   (เพิ่มเติม…)

สโมสรบุคคลากรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธ.ค.2560

dsc_7600

วันนี้ (28  ธันวาคม  2560)  เวลา  07.19 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เพื่อความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้   โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน….. (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทย

dsc_0682

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และคณะทีมงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่พัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ทั้งนี้นักศึกษาจีนยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวภูไทอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.เปิดตลาดนัดต้นกล้า

dsc_0302

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.รอ. ได้จัดโครงการ”การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ(ตลาดนัดต้นกล้า)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้วรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในการบริหารจัดการร้านค้าและเป็นการบูรณาการเรียนการสอนราชวิชาด้านบริหารธุรกิจของแต่ละหลักสูตรกับการวิจัยหรือบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้เกิดรายได้ระหว่างการทำงานและระหว่างเรียน มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ตลาดนี้จะเริ่มประมาณ 16.30 น. ทุกวันจันทร์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีน สินค้ามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ที่จอดรถก็สะดวก นอกจากนี้ยังมีเวทีแสดงวงดนตรีสดให้ได้ชมกันอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ชวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนสร้างบ้านดิน

dsc_5934

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมบ้านดินให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมธรรมชาติ บ้านอันเก่าแก่ยาวนานของมนุษยชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ทำเป็นครั้งแรกและสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก -ขอบพระคุณภาพ จากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

(เพิ่มเติม…)

ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_6110

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร จากทั้งภายในและภายนอก เข้ามอบช่อดอกไม้,กระเช้าของขวัญ,ของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้โดยมีรายนามดังนี้

(เพิ่มเติม…)