Monthly Archive: มกราคม 2018

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.รอ. ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

26793366_10156981228025898_330347915_n

วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมส์สนุกๆ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ทางคณะฯ ได้นำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆ ได้ทดสอบและทดลอง รวมไปถึงเกมต่อภาพ เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างมีความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้ควบคู่กลับไปด้วย กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชา และทุกสาขาวิชาเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากอาจารย์วรพจน์ พรหมจักร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

dsc_0509

วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะครุศาสตร์ ได้จัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ และของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การนักศึกษา นักศึกษาทั้ง 11 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิต มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬากีฬาสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0180

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้ชื่อ กีฬาสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและรักในการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมผู้บริหาร พบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มกราคม 2561

dsc_9232

วันที่ 8 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านนพพร จันทรถง  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนำทีมผู้บริหาร พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มกราคม 2561

dsc_9160

วันที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  และท่านรองผู้ว่าราชการได้หารือ แนะนำ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)