Daily Archive: มกราคม 4, 2018

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนำทีมผู้บริหาร พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มกราคม 2561

dsc_9160

วันที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  และท่านรองผู้ว่าราชการได้หารือ แนะนำ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)