Daily Archive: กรกฎาคม 11, 2018

โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

dsc_0161
อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (6กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน

dsc_0132

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (9 กรกฎาคม 2561)

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

36906025_10212360104710281_5455374391732862976_n

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท
-ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

(เพิ่มเติม…)