คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 16 ก.ค.2561

dsc_2385

วันที่16 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.09 น. อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ดาแก้ว   กล่าวรายงานในการจัดโครงการครั้งนี้  พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง..

 

dsc_2283 dsc_2285 dsc_2287 dsc_2289 dsc_2292 dsc_2297 dsc_2312 dsc_2314 dsc_2316 dsc_2318 dsc_2320 dsc_2328 dsc_2331 dsc_2333 dsc_2338 dsc_2339 dsc_2341 dsc_2343 dsc_2345 dsc_2347 dsc_2355 dsc_2362 dsc_2367 dsc_2368 dsc_2370 dsc_2372 dsc_2374 dsc_2375 dsc_2377 dsc_2382 dsc_2385 dsc_2402 dsc_2407 dsc_2420