มรภ.รอ.จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II

dsc_0609

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II 2018 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0508 dsc_0515 dsc_0525 dsc_0538 dsc_0547 dsc_0550 dsc_0555 dsc_0562 dsc_0566 dsc_0569 dsc_0572 dsc_0577 dsc_0620 dsc_0626 dsc_0628 dsc_0662 dsc_0665 dsc_0689 dsc_0691 dsc_0704 dsc_0710 dsc_0790 dsc_0807 dsc_0817 dsc_0863 dsc_0870 dsc_0949 dsc_0958 dsc_0962 dsc_0969 dsc_0972 dsc_0978 dsc_0988dsc_0044

dsc_0041  dsc_0059 dsc_0114 dsc_0119dsc_0316 dsc_0321 dsc_0355 dsc_0363 dsc_0395 dsc_0433 dsc_0457 dsc_0476 dsc_0499 dsc_0526