มรภ.รอ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

dsc_0216

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม”ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” มีการทำกิจกรรม”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นมันปลา จำนวน 67 ต้น บริเวณรอบสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0060 dsc_0061 dsc_0064 dsc_0068 dsc_0071 dsc_0072 dsc_0074 dsc_0076 dsc_0080 dsc_0083 dsc_0087 dsc_0095 dsc_0097 dsc_0101 dsc_0105 dsc_0109 dsc_0113 dsc_0118 dsc_0121 dsc_0123 dsc_0125 dsc_0127 dsc_0131 dsc_0132 dsc_0133 dsc_0134 dsc_0135 dsc_0140 dsc_0145 dsc_0156 dsc_0158 dsc_0162 dsc_0167 dsc_0170 dsc_0183 dsc_0194 dsc_0197 dsc_0201 dsc_0205 dsc_0208 dsc_0216 dsc_0218 dsc_0221 dsc_0223 dsc_0226 dsc_0227 dsc_0231 dsc_0252