มรภ.รอ.ร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี

dsc_0312-copy

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ณ บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนเพื่อส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนชาวร้อยเอ็ดเป็นผู้รำจำนวน 11,101 คน

dsc_0257-copy dsc_0259-copy dsc_0291-copy dsc_0292-copy dsc_0297-copy dsc_0306-copy dsc_0312-copy dsc_0323-copy dsc_0327-copy dsc_0331-copy dsc_0335-copy dsc_0339-copy dsc_0344-copy dsc_0347-copy dsc_0404-copy dsc_0414-copy dsc_0419-copy dsc_0429-copy dsc_0436-copy dsc_0441-copy dsc_0455-copy dsc_0458-copy