โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0659

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0599 dsc_0604 dsc_0605 dsc_0611 dsc_0617 dsc_0618 dsc_0627 dsc_0629 dsc_0632 dsc_0634 dsc_0647 dsc_0657 dsc_0677 dsc_0695 dsc_0696 dsc_0709 dsc_0715 dsc_0797 dsc_0848 dsc_0886 dsc_0893 dsc_0894 dsc_0915 dsc_0916 dsc_0921 dsc_0922 dsc_0961 dsc_0973 dsc_0993 dsc_1023 dsc_1060 dsc_1083 dsc_1085 dsc_1094 dsc_1136 dsc_1140 dsc_1147 dsc_1158