คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

dsc_5630

วันที่ 1  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  ของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์  โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น   ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยเนื้อหา และความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก..dsc_5528 dsc_5531 dsc_5535 dsc_5548 dsc_5550 dsc_5555 dsc_5557-copy dsc_5558 dsc_5561 dsc_5562 dsc_5568 dsc_5574-copy dsc_5576 dsc_5580-copy dsc_5591 dsc_5598 dsc_5602 dsc_5605-copy dsc_5610 dsc_5611-copy dsc_5618-copy dsc_5620-copy dsc_5622 dsc_5624 dsc_5626-copy dsc_5630 dsc_5637 dsc_5648 dsc_5649 dsc_5650 dsc_5651 dsc_5652 dsc_5655 dsc_5657 dsc_5659 dsc_5660 dsc_5661 dsc_5663 dsc_5664 dsc_5665 dsc_5666 dsc_5668 dsc_5672 dsc_5675 dsc_5677 dsc_5693 dsc_5700 dsc_5704 dsc_5706 dsc_5711 dsc_5716 dsc_5720 dsc_5724 dsc_5727 dsc_5729 dsc_5740 dsc_5745 dsc_5759 dsc_5763 dsc_5765 dsc_5766 dsc_5768 dsc_5772 dsc_5773 dsc_5774 dsc_5775 dsc_5776 dsc_5777 dsc_5778 dsc_5808 dsc_5809 dsc_5810 dsc_5813 dsc_5814 dsc_5815 dsc_5816