โครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนในสถานศึกษา 31 กรกฎาคม 2561

dsc_5351-copy

เมื่อ เวลา 13.49 น. วันที่ 31 กรกฎาคม  2561  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนในสถานศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยสำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงdsc_5228-copy-copy-2 dsc_5240-copy-copy-2 dsc_5244-copy-copy-2 dsc_5246-copy-copy dsc_5247-copy dsc_5248-copy-copy dsc_5250 dsc_5280-copy dsc_5283-copy dsc_5288-copy-2 dsc_5289-copy dsc_5290-copy dsc_5293-copy dsc_5304-copy dsc_5305-copy dsc_5308-copy dsc_5310-copy dsc_5312-copy dsc_5314-copy dsc_5315-copy dsc_5317-copy dsc_5320-copy dsc_5324-copy dsc_5326-copy dsc_5335-copy dsc_5351-copy dsc_5372-copy dsc_5372 dsc_5377-copy dsc_5377 dsc_5383 dsc_5386-copy dsc_5387-copy