Daily Archive: กันยายน 12, 2018

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_1427

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์และแอโรบิก แดนซ์ อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0747

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

dsc_0217

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละคณะที่ร่วมบริการวิชาการเป็นผู้ร่วมเสวนา

(เพิ่มเติม…)