รองอธิการบดีให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยกับสมาชิกสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_4854 dsc_4855 dsc_4857 dsc_4858 dsc_4859 dsc_4860 dsc_4861 dsc_4862 dsc_4863 dsc_4865 dsc_4866 dsc_4867 dsc_4868 dsc_4872 dsc_4874 dsc_4878 dsc_4882 dsc_4883 dsc_4884 dsc_4888 dsc_4889 dsc_4890 dsc_4898 dsc_4899 dsc_4900 dsc_4901 dsc_4907 dsc_4909 dsc_4912 dsc_4915 dsc_4918 dsc_4921 dsc_4924 dsc_4926 dsc_4929 dsc_4933