มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 21  กันยายน 2561 เวลา 14.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะซึ่งนำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และรองนายกเทศมนตรี  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา   โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทั้ง  2 ฝ่าย เกิดผลดีต่อทั้งสองหน่วยงานตลอดไปdsc_2833 dsc_2837 dsc_2841 dsc_2843 dsc_2846 dsc_2847 dsc_2848 dsc_2849 dsc_2851 dsc_2852 dsc_2853 dsc_2856 dsc_2857 dsc_2859 dsc_2860 dsc_2865 dsc_2868 dsc_2869 dsc_2877 dsc_2882 dsc_2888 dsc_2890 dsc_2895 dsc_2898 dsc_2899 dsc_2900 dsc_2908 dsc_2909 dsc_2921 dsc_2922 dsc_2939 dsc_2943 dsc_2956 dsc_2961 dsc_2972 dsc_2980 dsc_2984 dsc_2993 dsc_3003 dsc_3029 dsc_3031 dsc_3034 dsc_3040dsc_3045 dsc_3048 dsc_3055 dsc_3057 dsc_3060 dsc_3063 dsc_3067 dsc_3068 dsc_3073 dsc_3076 dsc_3078 dsc_3080 dsc_3083 dsc_3087 dsc_3091 dsc_3093 dsc_3096 dsc_3101 dsc_3105 dsc_3107 dsc_3112 dsc_3115 dsc_3118 dsc_3129 dsc_3135 dsc_3140 dsc_3143