โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 dsc_5783 dsc_5784 dsc_5806 dsc_5808 dsc_5812 dsc_5819 dsc_5822 dsc_5825 dsc_5836 dsc_5846 dsc_5851 dsc_5882 dsc_5884 dsc_5886 dsc_5887 dsc_5891 dsc_5892 dsc_5893 dsc_5894 dsc_5895 dsc_5897 dsc_5899 dsc_5900 dsc_5903 dsc_5906 dsc_5908 dsc_5910 dsc_5911 dsc_5912 dsc_5916 dsc_5918 dsc_5921 dsc_5922 dsc_5924 dsc_5929 dsc_5933