การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (134)/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

เวลา 09.09 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 14(134)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม……
dsc_6473 dsc_6478 dsc_6481 dsc_6483 dsc_6484 dsc_6485 dsc_6488 dsc_6489 dsc_6492 dsc_6494 dsc_6496 dsc_6498 dsc_6501 dsc_6509 dsc_6525 dsc_6529 dsc_6530 dsc_6541 dsc_6545 dsc_6546 dsc_6548 dsc_6551 dsc_6554 dsc_6557 dsc_6558 dsc_6563 dsc_6567 dsc_6570 dsc_6572 dsc_6574 dsc_6576 dsc_6579 dsc_6580 dsc_6585 dsc_6587 dsc_6590 dsc_6593