อธิการบดีรับมอบโล่รางวัล จากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562

dsc_4761

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.39 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ รับมอบโล่รางวัลจากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  พร้อมกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่คณะผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน..dsc_4690 dsc_4692 dsc_4693 dsc_4694 dsc_4696 dsc_4699 dsc_4703 dsc_4705 dsc_4707 dsc_4710 dsc_4715 dsc_4717 dsc_4722 dsc_4725 dsc_4727 dsc_4732 dsc_4734 dsc_4737 dsc_4744 dsc_4752 dsc_4754 dsc_4755 dsc_4761 dsc_4768 dsc_4775 dsc_4776 dsc_4780 dsc_4787 dsc_4794 dsc_4798 dsc_4804 dsc_4813 dsc_4818 dsc_4824 dsc_4835 dsc_4838 dsc_4842 dsc_4845 dsc_4848 dsc_4852 dsc_4854 dsc_4857 dsc_4859 dsc_4863 dsc_4868 dsc_4872 dsc_4874 dsc_4877 dsc_4880 dsc_4885 dsc_4892 dsc_4896 dsc_4901 dsc_4904 dsc_4909 dsc_4913 dsc_4916 dsc_4920 dsc_4927 dsc_4934 dsc_4956 dsc_4961 dsc_4965 dsc_4989 dsc_4996 dsc_5009