ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหาร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

dsc_5854

วันที่ 5  เมษายน 2562   เวลา 09.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นอนุบาล3 โดยมีผู้ปกครอง ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีจำนวนมาก…dsc_5613 dsc_5616 dsc_5636 dsc_5642 dsc_5643 dsc_5647 dsc_5649 dsc_5650 dsc_5652 dsc_5656 dsc_5664 dsc_5668 dsc_5669 dsc_5673 dsc_5680 dsc_5681 dsc_5686 dsc_5701 dsc_5711 dsc_5714 dsc_5727 dsc_5741 dsc_5749 dsc_5787 dsc_5834 dsc_5854 dsc_5867 dsc_5908 dsc_5932 dsc_5961 dsc_6025 dsc_6053 dsc_6057 dsc_6059 dsc_6062 dsc_6070 dsc_6075 dsc_6083 dsc_6110 dsc_6119 dsc_6131 dsc_6154 dsc_6161 dsc_6173 dsc_6185 dsc_6203 dsc_6209 dsc_6220 dsc_6221 dsc_6223 dsc_6230 dsc_6240 dsc_6251 dsc_6271 dsc_6282 dsc_6305 dsc_6344 dsc_6355 dsc_6362 dsc_6364