Daily Archive: เมษายน 26, 2019

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562

58378928_829772764088008_6527468619033477120_n

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบหมายให้ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม ชั้น2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (ขอบคุณภาพข่าว คุณโชคชัย  ศรีชัย) (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (140)/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

dsc_7032

เวลา 09.29 น. วันที่  24 เมษายน พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4(140)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม… (เพิ่มเติม…)