การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (140)/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

dsc_7032

เวลา 09.29 น. วันที่  24 เมษายน พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4(140)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม…dsc_6989 dsc_6992 dsc_6993 dsc_6997 dsc_6999 dsc_7001 dsc_7007 dsc_7010 dsc_7019 dsc_7023 dsc_7027 dsc_7032 dsc_7035 dsc_7042 dsc_7043 dsc_7046 dsc_7050 dsc_7051 dsc_7052 dsc_7053 dsc_7054 dsc_7056 dsc_7058 dsc_7062 dsc_7063 dsc_7064 dsc_7065 dsc_7066 dsc_7068 dsc_7070 dsc_7074 dsc_7075 dsc_7077 dsc_7078 dsc_7079 dsc_7082 dsc_7085 dsc_7086 dsc_7088 dsc_7089 dsc_7092 dsc_7093 dsc_7095 dsc_7098 dsc_7099 dsc_7102 dsc_7104 dsc_7106