มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดdsc_7654 dsc_7666 dsc_7718 dsc_7786 dsc_7791 dsc_7798 dsc_7810 dsc_7812 dsc_7814 dsc_7820 dsc_7823 dsc_7824 dsc_7827 dsc_7829 dsc_7870 dsc_7878 dsc_7885 dsc_7889 dsc_7891 dsc_7901 dsc_7907 dsc_7922 dsc_7930 dsc_7938 dsc_7978 dsc_8010 dsc_8034 dsc_8241 dsc_8256 dsc_8258 dsc_8274