มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดdsc_4992 dsc_4999 dsc_5002 dsc_5007 dsc_5009 dsc_5010 dsc_5013 dsc_5015 dsc_5018 dsc_5028 dsc_5033 dsc_5036 dsc_5042 dsc_5045 dsc_5050 dsc_5060 dsc_5062 dsc_5080 dsc_5150 dsc_5173 dsc_5192 dsc_5197 dsc_5205 dsc_5210 dsc_5212 dsc_5224 dsc_5236 dsc_5251 dsc_5263 dsc_5276 dsc_5280 dsc_5291 dsc_5314 dsc_5318 dsc_5323 dsc_5327 dsc_5334 dsc_5336 dsc_5337 dsc_5340 dsc_5342 dsc_5354 dsc_5355 dsc_5357 dsc_5359 dsc_5360 dsc_5361 dsc_5365 dsc_5366 dsc_5404 dsc_5431 dsc_5438 dsc_5456 dsc_5471 dsc_5508 dsc_5535 dsc_5539 dsc_5558 dsc_5563 dsc_5574 dsc_5582 dsc_5593 dsc_5597 dsc_5601 dsc_5694 dsc_5710 dsc_5720 dsc_5732 dsc_5747 dsc_5749 dsc_5766 dsc_5772