Daily Archive: สิงหาคม 2, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพ “ไก่แจ้เกมส์”

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณะครูพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์  ครั้งที่ 26“ไก่แจ้เกมส์”ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม  2562  ถือเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในรายการนี้การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ “ไก่แจ้เกมส์” ครั้งที่ 26  จัดขึ้นภายใต้แนวคิดและคำขวัญของการแข่งขันที่ว่า “เกมส์แห่งมิตรภาพ  เกมส์แห่งความสัมพันธ์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นไก่แจ้  ที่สื่อถึงความสง่างามและท่าทางที่น่ารัก  ไก่แจ้เป็นสัตว์สังคมอยู่รวมเป็นคณะ ครอบครัวใหญ่ มีความขยันและ
ตรงต่อเวลา เช่นเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่แม้จะเล็ก แต่มีคุณค่างดงามในตนเอง อีกทั้งชาวราชภัฏทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีความรักสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ส่วนสัตว์นำโชค หรือ Mascot เป็นไก่แจ้  ชื่อ “ข้าวหอม (ตัวผู้)     สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้ฝึกสอนนักกีฬา  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลางการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชสัมพันธ์  “ไก่แจ้เกมส์” ครั้งที่ 26  มีทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิด กรีฑา โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเจ้าภาพ มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา  และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำหน้าที่ประจำทีม ด้านความปลอดภัย และศูนย์สื่อมวลชน (เพิ่มเติม…)