Daily Archive: สิงหาคม 8, 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

dsc_7461

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มอบหมายให้รองอธิการบดี ต้อนรับนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเสลภูมิ ส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง….ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พลเรือโทอนุชา นาคทับทิม หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทาน เข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รองอธิการบดีได้นำคณะฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ จากนั้น ได้ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป… (เพิ่มเติม…)